KORİDOR MÜZEDE SERGİLENEN ÖRNEKLER

 İTÜ Maden Fakültesi koridor müzesi mineraller, kayalar, süs taşları, fosiller, endüstriyel hammaddeler,  doğa harikaları, en yaşlı ve en derin kayaları olmak üzere 7 ana bölümden oluşmaktadır. Tüm bu örnekler müzenin A ve B koridorlarında sergilenmektedir. 

Müze girişindeki iki dolapta dünyada ender olarak bulunan yer kabuğunun en derin-en yaşlı kaya ve fosillerinin sergilendiği özel bir bölüm bulunmaktadır.

Özel bölüm

Doğa harikaları

Kristal görünümleri, kristal boyutları, renkleri veya oluştukları bölgelerin tipik minerallerine örnek olmaları nedeniyle dünyada ender olarak bulunan minerallerden oluşmaktadır.      

             

                

Mineraller bölümünde; doğadaki kristal sistemleri, bu kristal sistemlerinde gelişen minerallere ait örnekler ve tüm mineral gruplarını temsil eden örnekler sergilenmektedir. Bu mineral grupları; nabit elementler, oksitler, sülfürler, silikatlar, karbonatlar, boratlar, halojenler ve sülfatlardır.

Kayalar bölümünde yer kabuğunu oluşturan sedimanter, magmatik (derinlik-yüzey) ve metamorfik kayalar yer almaktadır.

Süs taşları  bölümünde değişik türlerdeki; kıymetli ve yarı kıymetli süs taşları sergilenmektedir.

"Fosiller dünyası" olarak adlandırılan Paleontoloji bölümünde birinci zamandan günümüze dek yaşamış olan; tek hücreliler, bitkiler,omurgalı ve omurgasız fosiller bulunmaktadır.   

Doğada yaygın olarak bulunan modern endüstri ürünlerinin temel girdileri olan hammaddeler,  Endüstriyel Hammaddeler bölümünde tanıtılmaktadır. 

d17-muskovit2.jpg (52839 bytes)