SİLİKATLAR

Silikat mineralleri, bilinen tüm minerallerin %25'ini ve en çok bulunanların %40'ını oluşturmaları nedeniyle çok önemli bir gruptur. Bu mineraller birkaçı dışında tüm kayaların bünyesinde bulunur ve yerkabuğunun %90'ını meydana getirirler. Kayaların bünyesinde en yaygın olarak izlenen silikat mineralleri Kuvars ve Feldispat grubu mineralleridir. 

 

Yer kabuğunu oluşturan her 100 atomdan 60 tanesi oksijen, 20 tanesi silis, 6-7'si ise aluminyumdur. Geriye kalan Fe, Ca, Mg, Na ve K'dan her biri yerkabuğuna 2 atomluk bir oranla katılırlar. 

 

Silikat mineralleri tarım sektöründe, inşaat malzemeleri ve cam endüstrisi ham maddeleri olarak yaygınca kullanılmaktadır. 

 

Tüm silikat minerallerinin temel yapısını silikat iyonu oluşurur. Silikat (Si+4) iyonu ile onu çevreleyen ve elektronlarını paylaşan dört oksijen iyonundan (O-2) oluşan silikat iyonu (SiO4 )-4 formülü ile gösterilir. Bu konfigürasyon tetrahedron adı verilen üçgen yüzeyli bir piramit oluşturur. 

 

 Silikat iyonu -4 değerliklidir ve elektriksel olarak nötr bir mineral oluşturması için ya sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum, demir gibi bir katyonla birleşir ya da oksijenlerini diğer bir tetrahedronla paylaşır. Tüm silikat mineralleri bu iki yoldan biri ile bağlanmış silikon-oksijen tetrahedronlarından oluşurlar.  Ana silikatların yapısında tetrahedronlar izole (tekçe), halka, tek zincir, çift zincir, levha veya çatı şeklinde bulunurlar.

 Metamorfik kayalar içinde bulunan silikat mineralleri metamorfizma silikatları olarak adlandırılmaktadır. 

 

d30-kaolen-balıkesir.jpg (117306 bytes)

d30-muskovit.jpg (126433 bytes)

d30-muskovit-pirit-çine-aydın.jpg (164864 bytes)

d30-serpantin1.jpg (156901 bytes)

d30-turmalin-simav-kütahya.jpg (107577 bytes)

Kaolen

Balıkesir

B-Dolap30

Muskovit

B-Dolap30

Muskovit-Pirit

Çine-Aydın

B-Dolap30

Serpantin

B-Dolap30

Turmalin

Simav-Kütahya

B-Dolap30

d30-granat.jpg (182601 bytes)

d29-muskovit-simav-kütahya.jpg (120071 bytes)

d29-vall-granat1-bayramiç-çan.jpg (135848 bytes)

d28-ortoz-mısır.jpg (126531 bytes)

d30-turmalin-taşköprü-kastamonu.jpg (235943 bytes)

Granat

B-Dolap30

Muskovit

Simav-Kütahya

B-Dolap29

Wollastonit-Granat

Bayramiç-Çanakkale

B-Dolap29

Ortoz

Mısır

B-Dolap28

Turmalin

Taşköprü-Kastamonu

B-Dolap30

d29-olivin-konya.jpg (158603 bytes)

d29-ortoz-mısır.jpg (121972 bytes)

d29-qt-pir-galen-murgul-artvin.jpg (146018 bytes)

d29-talk-nazilli-aydın.jpg (141449 bytes)

d29-turmalin-nazilli-aydın.jpg (98096 bytes)

Olivin

Konya

B-Dolap20

Ortoz

Mısır

B-Dolap29

Kuvars-Piroksen-Galen

Murgul

B-Dolap29

Talk

Nazilli-Aydın

B-Dolap29

Turmalin

Nazilli-Aydın

B-Dolap29

 

 

ANA SAYFA